Στο Σχολείο μας λειτουργεί δανειστική σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και γωνιά του μικρού αναγνώστη.

Ο Πλούταρχος έλεγε […] όργανον παιδείας η χρήσις των βιβλίων και από τούτων, ως από πηγής, την επιστήμην τηρείν συμβέβηκε.

Η σχολική βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος ζωντανός, όπου μαθητές και μαθήτριες μαθαίνουν να ερευνούν διευρύνοντας τις γνώσεις τους. Η καρδιά, και όχι απλά ένα συμπλήρωμά, ενός σχολείου με ανοιχτούς ορίζοντες και με σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η βιβλιοθήκη του.

Ο μαθητής παρακινείται να διατυπώσει τα δικά του ερωτήματα, να επιλέξει τις πληροφοριακές πηγές και τη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξει κριτική και ερευνητική σκέψη. Η σχολική βιβλιοθήκη:

  •  Στηρίζει το πρόγραμμα του σχολείου και όλες τις καινοτόμες δράσεις του,
  •  Αναπτύσσει τη φιλαναγνωσία,
  •  Μαθαίνει στο παιδί να φαντάζεται, να σκέφτεται, να επιλέγει να κρίνει και να συγκρίνει,
  •  Βοηθά το παιδί να εκφράζει τα συναισθήματά του,
  •  Στηρίζει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού,
  •  Δημιουργεί τις σωστές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στο διάβασμα, το βιβλίο και τη γνώση,
  •  Καλλιεργεί την αισθητική αγωγή,
  •  Συμβάλλει στην ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικής μάθησης,
  •  Αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο,
  •  Καλλιεργεί τον γραπτό και προφορικό λόγο.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο (δίπλα στο κυλικείο) και υπό την επίβλεψη του/της εφημερεύοντος/ουσας εκπαιδευτικού οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας ενημερώνονται για νέες εκδόσεις και σχετικές εκδηλώσεις για το βιβλίο.

Παράλληλα, επιλέγουν ένα από τα βιβλία που βρίσκονται σε ειδικές προθήκες για να το διαβάσουν ή και να το δανειστούν.

Τα βιβλία θα ανανεώνονται κάθε Δευτέρα με ευθύνη του/της υπεύθυνου της σχολικής βιβλιοθήκης. Κάθε μαθητής, μαθήτρια και εκπαιδευτικός έχει την κάρτα «Μικρός Αναγνώστης», την οποία δίνουν στον υπεύθυνο βιβλιοθηκονόμο – μαθητή της ΣΤ τάξης, ώστε να μπορούν να δανειστούν το βιβλίο που τους αρέσει.

Επικοινωνία

Λακωνική Σχολή
Αίμονος 44, Κολωνός

210 5128517, 210 5128448

info@lakonikisxoli.gr

Social Media