ΈΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αίμονος αρ. 44, με ΑΦΜ 801826589 («Εμείς» ή το «Σχολείο»), υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»), τα οποία ταυτοποιούν, άμεσα ή έμμεσα, τόσο τους γονείς και κηδεμόνες όσο και τους ανήλικους μαθητές αυτής

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα (εφεξής «Ενημέρωση»), αναφέρεται (α) στην ταυτότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, (β) στους σκοπούς και στις νόμιμες βάσεις επεξεργασίας (γ) καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αναγκαία πληροφορία για τη διασφάλιση της νόμιμης και διαφανούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της «Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του Σχολείου και ενδέχεται να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις δραστηριότητες του Σχολείου, τις προβλέψεις της νομοθεσίας και τον τρόπο που το Σχολείο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα. Η Ενημέρωση αυτή δεν αποτελεί όρο της μεταξύ μας ενοχικής σχέσης και ως εκ τούτου δεν σας παρέχει κανένα επιπρόσθετο συμβατικό δικαίωμα, ούτε, αντίστοιχα γεννά αντίστοιχη υποχρέωση

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι

η Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Αίμονος αρ. 44, 104 42, Αθήνα 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5128517 

https://www.lakonikisxoli.gr/contact

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Προσωπικά Δεδομένα 

Το Σχολείο συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει, εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, σε ηλεκτρονική / ψηφιακή ή/ και έγχαρτη μορφή προσωπικά δεδομένα των μαθητών, κηδεμόνων και μελών της οικογενείας τους. Η παρακάτω λίστα δεν είναι εξαντλητική, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα κατηγοριών πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε επικοινωνήστε με το γραφείο του σχολείου

Για όλους του Μαθητές

- Ονοματεπώνυμο 

Προσωπικές 

- Ημ/νια Γέννησης 

Πληροφορίες 

- Φύλο

- Year Group 

- Τάξη 

- Διεύθυνση 

- Διατροφικές 

Προτιμήσεις / Τροφικές 

Αλλεργίες 

- Ιατρικές Καταστάσεις 

(δελτίο υγείας μαθητή)

- Εθνικότητα 

- Γλώσσα 

Χαρακτηριστικά 

- Υπηκοότητα 

- Χώρα Γέννησης

- Μαθήματα Συμμετοχής 

- Αριθμός Απουσιών 

Πληροφορίες Συμμετοχής 

- Λόγοι Απουσιών

- Βαθμοί αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών 

- Αποδεικτικά στοιχεία 

εκπαιδευτικών 

εκδρομών (φωτογραφίες 

Αρχεία Σχολικών 

και σχολιασμοί

Επιδόσεων και Προόδου 

- Άλλα φωτογραφικά 

στοιχεία μάθησης 

- Αναφορές προς τους 

γονείς

- Έρευνες Μαθητών 

- Στοιχεία της επιτυχίας 

των μαθητών 

(πιστοποιητικά

φωτογραφίες με 

τρόπαια, εκδηλώσεις 

εορτασμού

Άλλα 

- Στοιχεία συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς και 

εξετάσεις τρίτων 

φορέων 

- Εκθέσεις συνεργατών 

ιατρών, ψυχολόγων και 

νοσηλευτή

Για ορισμένους Μαθητές (όπου εφαρμόζεται)

- Επιλεξιμότητα για 

Γεύματα Σχολείου 

- Δικαστικές Διαταγές 

Άλλα 

- Άλλη επιλεξιμότητα για 

πριμοδότηση μαθητή

(όπως η φροντίδα του 

παιδιού

-Αρχεία φύλαξης 

(συμβάντααναφορές 

εξωτερικών φορέων

-Αρχεία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών 

(επαγγελματικές 

αξιολογήσειςεκθέσεις 

εξωτερικών 

επαγγελματιών

παραπομπέςγια 

εξωτερική υποστήριξη

-Δεδομένα ψυχολογικής 

υποστήριξης 

(παραπομπές για 

υποστήριξη τόσο 

εσωτερική όσο και 

εξωτερική, σημειώσεις  

συζητήσεων με μαθητή

σημειώσεις μαθητών 

σκέψεων και 

συναισθημάτων

-Πληροφορίες τυχόν 

αποκλεισμού 

(αποβολής

-Καταγραφή 

περιστατικών 

συμπεριφοράς

Γονείς/Κηδεμόνες

-Ονοματεπώνυμο 

-Διεύθυνση Κατοικίας 

-Τηλέφωνο επικοινωνίας 

-Διεύθυνση  

Ηλεκτρονικού  

Ταχυδρομείου 

Προσωπικές 

-Σχέση με το μαθητή 

Πληροφορίες 

(γονέας ή κηδεμόναςή 

υπεύθυνος 

επικοινωνίας

-ΑΦΜ 

-Επάγγελμα

-Αναφορές γονέων 

-Επιστολές & μηνύματα  

ηλ. Ταχυδρομείου,που 

                                          Άλλα στάλθηκαν από ή                                               προς το σχολείο

- Χρηματοοικονομικές 

πληρωμές

συμπεριλαμβανομένων 

των χρεών

4. Σκοπός Επεξεργασίας και Νομική Βάση της Επεξεργασίας 

Οι δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται στα πλαίσια λειτουργίας του Σχολείου μας, διέπονται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει

Σκοπός της Επεξεργασίας είναι η εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση του μαθητή στο Σχολείο, η εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών, η χορήγησης αναγνωρισμένου απολυτηρίου σπουδών, η προώθηση των δραστηριοτήτων του Σχολείου, η ενημέρωση των μαθητών, κηδεμόνων ή του ευρύτερου κοινού και προκειμένου να αξιολογήσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Νομική βάση για τις τελούμενες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι

(1) η Συναίνεση (άρθρο 6 § 1 α’), την οποία τα υποκείμενα/ ή οι κηδεμόνες τους έχουν χορηγήσει κατά την εγγραφή ή επανεγγραφή του μαθητή στο Σχολείο. (2) Η εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 § 1 β’) για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή για τη λήψη μέτρων καταίτηση των υποκειμένων των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης

(3) Η Συμμόρφωση του Σχολείου με Έννομη Υποχρέωση (άρθρο 6 § 1 γ’) του (λ.χ. αξιολόγηση των εκπαιδευτικών). 

(4) Η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος των Υποκειμένων (παιδιών) των δεδομένων (άρθρο 6 § 1 δ’) (λ.χ. εάν απαιτείται να μοιραστούμε πληροφορίες ιατρικού ιστορικού με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης). 

(5) Η εξυπηρέτηση του δημόσιου καθήκοντος (άρθρο 6 § 1 ε’), το οποίο άπτεται στην παροχή παιδείας (λ.χ. επεξεργασία πληροφοριών παρακολούθησης και αρχεία προόδου). 

(6) Όσον αφορά στις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων ειδικών κατηγοριών, έννομη βάση επεξεργασίας είναι η ρητή συγκατάθεση (άρθρο 9 § 2 α’) των υποκειμένων ή των κηδεμόνων τους (λ.χ. λήψη φωτογραφιών

δεδομένα υγείας μαθητών που συλλέγουμε στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών υγείας και διατροφολογίου). 

5. Πώς συλλέγουμε πληροφορίες μαθητών 

Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από το υποκείμενο αυτών ή σε περίπτωση ανηλίκων από τον γονέα τους ή τον ενήλικα κηδεμόνας τους. Περαιτέρω, οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω εντύπων εγγραφής ή μέσω ασφαλούς μεταφοράς αρχείων

Τα δεδομένα των μαθητών είναι απαραίτητα, αφενός, για τη συμμετοχή τους στη σχολική κοινότητα και αφετέρου για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών μας. Ενώ η πλειοψηφία των πληροφοριών των μαθητών που μας παρέχετε είναι υποχρεωτική. Περαιτέρω, διατηρούμε τα δεδομένα των μαθητών με ασφάλεια (χρήση κρυπτογράφησης) για καθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτός αποτυπώνεται στην οικεία Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων του Σχολείου μας. Με την πλήρωση του χρόνου διατήρησης, το Σχολείο προβαίνει στην καταστροφή τόσο του έγχαρτου όσο και του ψηφιακού μέσου αποτύπωσης των υπό επεξεργασία δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Σχολείου μας

6. Διαβιβάσεις 

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα καθίστανται προσιτά και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Σχολείου, οι οποίοι τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. Περαιτέρω, ορισμένα από τα ως άνω δεδομένα καθίστανται προσιτά σε τρίτους. Ενδεικτικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να κοινοποιηθούν (α) σε Σχολεία στα οποία φοιτά ο μαθητής αφού φύγει από κοντά μας, (β) στο Υπουργείο Παιδείας ΄΄η άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου, (γ) σε εξωτερικούς συνεργάτες που επισκέπτονται το Σχολείο (όπως Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι, Σχολική Νοσοκόμα κ.λπ.) και (δ) σε προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους έχουμε συνάψει ειδικότερες συμβάσεις

Το Σχολείο δεν πραγματοποιεί διαβιβάσεις των δεδομένων εκτός Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.. Σε περίπτωση που χρειαστεί να λάβουν χώρα διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτο ή σε χώρα εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ., αυτές θα γίνονται σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και ιδίως τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

7. Χρόνοι Διατήρησης 

Το Σχολείο θα τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του και για την υπεράσπισή του έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά δε το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων, θα προβεί στην οριστική διαγραφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων

8. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): 

(1) δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 12, 13 & 14 ΓΚΠΔ), 

(2) δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), 

(3) δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), 

(4) δικαίωμα διαγραφής δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ), μετά την παρέλευση του εκάστοτε χρόνου διατήρησης των δεδομένων

(5) δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 ΓΚΠΔ

(6) δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) και (7) δικαίωμα στη φορητότητα (άρθρο 20 ΓΚΠΔ

9. Δικαίωμα προσφυγής / καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή 

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων. Η Αρχή εδρεύει στον δήμο Αθηναίων Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 1-3, και οποιαδήποτε καταγγελία μπορείτε να υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ειδικότερα, για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr)

Επικοινωνία

Λακωνική Σχολή
Αίμονος 44, Κολωνός

210 5128517, 210 5128448

info@lakonikisxoli.gr

Social Media