Το "Ξενόγλωσσο κομμάτι του Προγράμματος" εφαρμόζεται σε επίπεδο "Ξενόγλωσσου Σχολείου".

Αγγλικά

Αποτελούν κύρια προτεραιότητα για το Σχολείο μας διότι "Μαθαίνω Αγγλικά" σημαίνει: κατανοώ και γράφω, αντιλαμβάνομαι και μιλώ με αυτοπεποίθηση και με σωστή προφορά.

Μαθησιακός στόχος είναι οι πραγματικές ικανότητες στα Αγγλικά, παρόμοιες με όσους τα μιλούν, ως μητρική τους γλώσσα.

Διδάσκονται σε όλες τις τάξεις, σε καθημερινή βάση, 7 ώρες την εβδομάδα. Οι 5 ώρες διδάσκονται από Ελληνίδες καθηγήτριες της Αγγλικής Φιλολογίας, ενώ στις υπόλοιπες 2 ώρες γίνεται εξάσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου (το λεγόμενο "speaking") από Αγγλίδα καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας (native speaker) με σκοπό τη σωστή προφορά της Γλώσσας.

Η εντατική διδασκαλία των Αγγλικών, από την Α' τάξη, στοχεύει στην άρτια προετοιμασία των μαθητών μας, προκειμένου να συμμετέχουν ΟΛΟΙ, επιτυχώς, στις εξετάσεις που διενεργεί το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Διευκρινιζεται ότι το Σχολείο μας είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Cambridge και μέλος της Hellenic British Union (Ελληνοβρετανικής Ένωσης). Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να διενεργούμε στο δικό μας χώρο και μόνο για τους μαθητές μας τις επίσημες εξετάσεις του Cambridge ESOL (τον κορυφαίο φορέα εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα). Τα παιδιά μας (τελειώνοντας το Δημοτικό) έχουν αποκτήσει τα τέσσερα πρώτα -διεθνώς αναγνωρισμένα- πτυχία Αγγλικής Γλώσσας. Αναλυτικά, οι εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουμε είναι:

  •  Y.L.E. Starters στην Γ' τάξη
  •  Y.L.E. Movers στην Δ' τάξη
  •  Y.L.E. Flyers στην Ε' τάξη  
  •  Key English Test (K.E.T. ESOL) στην ΣΤ' τάξη

Σημείωση: με στόχο το αδιάβλητο των εξετάσεων, τόσο ή ώρα όσο και η ημερομηνία διεξαγωγής του Κ.Ε.Τ. είναι ίδια Πανελλαδικά, όπως ορίζει ο ίδιος ο φορέας των εξετάσεων, δηλαδή, το Πανεπιστήμιο του Cambridge!

Οι εξετάσεις αποτελούνται από τρεις ενότητες σε κάθε επίπεδο:
α) Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
β) Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
γ) Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)

  Στις εξετάσεις το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100% και το ποσοστό αρίστευσης υπερβαίνει το 94%.

 

Γερμανικά

Είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα του Σχολείου μας. Διδάσκεται από τη Β΄ τάξη, τρεις (3) ώρες την εβδομάδα και οι μαθητές μας στην Στ' τάξη αποκτούν τα πτυχία Α1 και Α2,  ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις Goethe.

Επικοινωνία

Λακωνική Σχολή
Αίμονος 44, Κολωνός

210 5128517, 210 5128448

info@lakonikisxoli.gr

Social Media